आमा कविता आमा तिमी जन्मदाता ममताकी खानी जन्म दिइ हुँर्काउँदै सिकाउछौ बन्न ज्ञानी आफ्नो पेट भोको राखी पाल्छौ नाना नानी भविष्यको साहारा भन्दै हिड्छौ हात तानी सेवा गर्ने बेलामा तिम्रो देश परदेश हामी जानी मंहगी र बेरोजगारबाट मुक्ति हुन जानै …