नोबल आइकन २०७५ को प्रश्नहरु ः

नोबल आइकन २०७५ को प्रश्नहरु ः मास्टर नोबल आईकन प्राइमेरी ः १) तँपाइको विद्यालयलाई पलाष्टिक मुक्त बनाउन के के गर्नु पर्ला ? २) तँपाइको बुझाइमा असहाय भनेको के हो ? र उनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ । ३)तपाईको विचारमा किताब विद्यार्थीको …