Scholarship Result Published 2075

The students of 2075 years of students receive scholarship as follows.
1) Yumi Gurung 100%
2) Ansu Gurung100%
3) Prakiriya Gurung100%
4) Yunisha Giri100%
5) Romas Pun100%
6) Rhihana Kunwar100%
7) Aabiskar Adhikari100%
8) Suma Dagami 50%
9) Aashim Adhikari 50%
10) Sachi sharma 50%
11) Bhavika gaire 50%
12) Lisara Birkatta 50%
13) Samrat Ghimire 50%
14) Ani Thapa 50%
15) Promish Nepali50%
16) Arjun gaire 50 %
17) Rewas Dagami 50 %
18) Simon Thapa 50 %
19) Darsana Shahi 50 %
20) Dipanshi Gurung 50 %
21) Partyush Pandey 100%
22) Sushantdeep Thapa 100%
23) Partiva Neupane 100%
24) Priyansh Neupane 100%
25) Parwati Chaudhary 100%
26) Ranjeet Rana 100%
27) Sankalp Chettri 100%
28) Pankaj Mahat 100%
29) Partigya Mahat 100%
30) Kashish Kafle 100%
31) Soni Rana 100%
32) Rani Hamal 100%
33) Loveson Devkota 100%
34) Alina Chaudhary 100%
35) Biswash Chaudhary 100%
36) Dipshika Thapa 100%
37) Disant Thapa 100%
38) Smeer Gurung 100%
39) Pirthak Rana100%
40) Kirtesh Timilsina 50%
41) Partyush Gurung 100%
42) Aman Paudel 50%
43) Anish Koiri 100%
44) Abisek Gupta100%
45) Neha Yadav100%
46) Parbin Panta 50%
47) Ishika Kunwar100%
48) Anita Tharu 100%
49) Dependra Regmi 100%
50) Sani Gupta 100%
51) Namsu Gurung 100%
52) Sakcham Chaudhary 100%
53) Romisa Pun 100%
54) Sauravi Bhandary 100%

Leave a Reply

Required fields are marked*